dilluns, 31 de maig de 2010

COM VA ARRIBAR S'IMHOTEP A MENORCA?

SIMOTEP ERE UNE ESTATUE DE BRONZE CE MEDIE 12 CM. IERE DEGITE. ELS CERTEGINEZUS LEVAN DU E IVISE I DECI VA PESA E MENORCE. LS CERTEGI NEZUS ERAN CUMERSIANS CE ANAVEN AM BARCUS E VENDRE I E FE INTERCANVI PELS ALTRES PEIZUS. E MENORCE FEIEN INTERCAMVI PRCE NO TENIEN MUNEDE. SIMOTEP EL VAN TRUBA E SE TORE DEN GEUMES I ARE ESTA EL MUZEU DE MO

CLASSE DELS CAVALLS